Членове

адв. Христо Бончев Бонев - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Априловска" №12 А
тел. 0888/ 51 80 87


адв. Мария Николаева Недева - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул."Орловска" № 5
тел.:0887/ 60 48 18


адв. Светла Банкова Василева - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр.Габрово, ул. "Скобелевска" № 30

тел. 0887/ 30 68 47


адв. Ганчо Колев Георгиев - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул."Априловска" №12 А
тел.: 0988/ 96 84 99