Членове

адв. Валерия Ганчева Неделчева - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5

тел.: 0888 32 34 64


адв. Светла Банкова Василева - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр.Габрово, ул. "Скобелевска" № 30

тел. 0887 30 68 47


адв. Даниела Радославова Райкова - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Евтим Дабев" № 8, ет. 3

тел.: 0887 09 70 55


адв. Десислава Евгениева Колева - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Юрий Венелин" № 18, ет. 3, оф. 1

тел.: 0887 50 71 63