Членове

адв. Антоанета Добринова Иванова - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Успех" № 1, ет. 2
тел.: 0888 97 48 66


адв. Детелин Недялков Цонев - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Евтим Дабев" № 8
тел.: 0889 51 21 71


адв. Иван Николаев Скорчев - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, ул. "Юрий Венелин" № 8 А
тел.: 0878 95 35 90


адв. Димитринка Асенова Пашова - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет. 3, оф. 14
тел.: 0888 71 17 52


адв. Еленка Колева Стефанова - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет. 3, ап. 8
тел.: 0885 50 75 08


адв. Христо Маринов Христов - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 49, ет. 1
тел.: 0887 64 07 08


адв. Маруся Тодорова Пенева - член

Адвокатска колегия - Габрово
гр. Дряново, ул. "Стефан Стамболов" № 32
тел.: 0888 71 17 52