Съгласно договор между ВАС и ЛАКОРДА АД, регистрираните адвокати от всички адвокатски колегии в България получават достъп на компютър, смартфон или таблет до необходимите за работата им правни и бизнес продукти в платформа ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ:

- Правен Интелект с Анотирани Нормативни Актове;

- Бюлетин Лакорда;

- Българско Право;

- Съдебна Практика;

- Право на Европейския Съюз;

- Процедури и Формуляри;

- Бизнес Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile, без допълнително заплащане от страна на отделните адвокати.

В случай, че все още не сте активирали Вашия достъп, за да получите индивидуална парола, попълнете Вашите данни на адрес: www.lakorda.com/adv.